Thông Báo Từ Chúng Tôi

Thông tin được cung cấp trên trang mạng Viva Starlove và bất kỳ tài liệu liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, hình ảnh và các tài liệu khác, chỉ mang tính chất thu thập thông tin.

Nó không được thiết kế để thay thế cho lời khuyên y khoa chuyên nghiệp, chẩn đoán hoặc điều trị. Chúng tôi khuyến khích mọi người tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ y tế đủ điều kiện với bất kỳ câu hỏi nào bạn có liên quan đến tình trạng y tế nghiêm trọng. Chúng tôi không khuyến khích mọi người bỏ qua lời khuyên y khoa chuyên nghiệp hoặc trì hoãn trong việc tìm kiếm nó vì những điều bạn đã đọc trên trang mạng này.

Các điều khoản sau đây:

1. Không phải là Lời khuyên Y Khoa: Các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, bao gồm chữa lành toàn diện thay thế, chữa lành thiền, chữa lành năng lượng, chữa lành tinh thể và thông tin phát triển bản thân, không được thiết kế để chẩn đoán, điều trị, chữa lành hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh tật nào. Các phương pháp này là bổ trợ và là các phương pháp thay thế không nhằm thay thế cho việc điều trị y học chuyên môn khi cần thiết.

2. Kết quả Cá nhân Có Thể Khác nhau: Kết quả từ các sản phẩm/dịch vụ chữa lành toàn diện thay thế, chữa lành thiền, chữa lành năng lượng, chữa lành tinh thể và phát triển bản thân có thể khác nhau từ người này sang người khác. Chúng tôi không đảm bảo về hiệu quả của những phương pháp này đối với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.

3. Không Đảm Bảo: Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ kết quả hoặc kết quả cụ thể nào từ việc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi liên quan đến chữa lành toàn diện thay thế, chữa lành thiền, chữa lành năng lượng, chữa lành tinh thể hoặc thông tin phát triển bản thân. Các trải nghiệm và lợi ích thu được từ những phương pháp này là chủ quan và có thể khác nhau cho từng người dựa trên trải nghiệm cá nhân của họ.

4. Trách Nhiệm Cá Nhân: Bằng cách mua và/hoặc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi liên quan đến chữa lành toàn diện thay thế, chữa lành thiền, chữa lành năng lượng, chữa lành tinh thể hoặc thông tin phát triển bản thân, bạn chấp nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sức khỏe và sự an toàn của bản thân. Bạn hiểu rằng những sản phẩm/dịch vụ này không phải là một phương tiện thay thế cho việc chăm sóc y tế chuyên môn.

5. Nhận Thức về Rủi Ro: Có những rủi ro bẩm sinh liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ liên quan đến các phương pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện thay thế, bao gồm chữa lành thiền, chữa lành năng lượng, chữa lành tinh thể và thông tin phát triển bản thân. Bạn tự nguyện chấp nhận tất cả các rủi ro, biết đến hoặc không biết đến, liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ này.

6. Tham Khảo ý Kiến Bác Sĩ: Chúng tôi mạnh mẽ khuyến nghị bạn nên tham khảo ý kiến của một nhà cung cấp dịch vụ y tế đủ điều kiện trước khi bắt đầu bất kỳ phương pháp liên quan đến sức khỏe mới nào hoặc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ liên quan đến chữa lành toàn diện thay thế, chữa lành thiền, chữa lành năng lượng, chữa lành tinh thể hoặc thông tin phát triển bản thân, đặc biệt nếu bạn có bất kỳ điều kiện y tế hiện tại hoặc lo ngại nào.

7. Không Phù Hợp với Mọi Người: Các sản phẩm/dịch vụ chữa lành toàn diện thay thế, chữa lành thiền, chữa lành năng lượng, chữa lành tinh thể và phát triển bản thân có thể không phù hợp với mọi người. Phụ nữ mang thai, những người có các vấn đề y tế cụ thể hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến của một nhà cung cấp dịch vụ y tế trước khi sử dụng các sản phẩm/dịch vụ này.

8. Giới Hạn Trách Nhiệm: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt nào phát sinh từ việc mua sắm hoặc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, hoặc việc truy cập hoặc sử dụng trang mạng của chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong đó. Việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ và trang web của chúng tôi là ở rủi ro của bạn.

Bằng cách mua các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập/sử dụng trang mạng của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của bản từ chối trách nhiệm này, bạn phải ngưng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi.