Bộ sưu tập: Công Cụ Thanh Lọc

Một bộ sưu tập các mặt hàng cần thiết như cây sả, gỗ trầm hương Palo Santo, và nhiều loại khác, được thiết kế để làm sạch không gian và nâng cao sức khỏe tinh thần. Mỗi công cụ được lựa chọn tỉ mỉ để hỗ trợ các nghi lễ làm sạch, loại bỏ năng lượng tiêu cực, và truyền đạt sự tích cực vào môi trường của bạn. Dù bạn đang tìm kiếm sự minh bạch, hòa bình, hoặc sự làm mới, những công cụ linh thiêng này sẽ phục vụ như những đồng minh mạnh mẽ trên hành trình tinh thần và phục hồi của bạn.