I Dream

I Dream

I dream a world of peace and harmony,

Tôi mơ một thế giới hòa bình và hài hòa,

I dream a world of love and joy,

Tôi mơ một thế giới yêu thương và niềm vui,

I dream a world where all nation are as one,

Tôi mơ một thế giới mà tất cả các quốc gia hòa nhập vào một,

Existing in higher love thought consciousness,

Tồn tại trong ý thức tình yêu cao cả hơn,

Under the bosom of star love creation universe,

Dưới vòng tay ân ái của vũ trụ tạo ra tình yêu sao,

A world created with flows of universal love.

Một thế giới được tạo ra bằng những dòng chảy của tình yêu phổ quát.

 

~ Written by Viva Starlove, Melbourne Australia, 1st April 2024

Quay lại blog

1 bình luận

Nice . I i likeit

Sang ha

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận cần được phê duyệt trước khi được đăng.